Køjepenge

Køjepenge på Enterprise er 250 kr. pr dag. OBS: Fra togt 8 (sep. 2022) 275 kr. Køjepengene anvendes til driften af Enterprise og er med til at dække omkostninger ved vedligeholdelse, reparationer, bådforsikringer, indkøb af nyt udstyr m.m.
Der betales én måneds køjepenge som depositum ved tilmelding til et togt. Resten af beløbet betales senest 2 måneder før påmønstring.

  • Hvis du selv ønsker at afmønstre før et togt er afsluttet, refunderes køjepenge kun, hvis der er fundet en anden gast, som kan overtage pladsen – og som godkendes af os.
  • Hvis du melder fra på et togt, tilbagebetales depositum kun hvis det lykkes os at finde en anden gast. Vær derfor sikker på du kan deltage inden du tilmelder dig.
  • Hvis skipper beder dig om at afmønstre før tid tilbagebetales køjepengene fra den dag du afmønstrer til togtet afsluttes.

Fælleskassen

Alle om bord bidrager til fælleskassen. Fælleskassen skal dække de reelle udgifter til mad, vand, diesel, havnepenge, indklareringsafgifter, cruising permits, benzin til dinghy m.m. Beløbet er afhængig af, hvilke områder vi sejler i. Den månedlige udgift til fælleskassen forventes at være mellem DKK 2.000 – 4.000,- afhængig af sejladsområde.

Beløbet betales én måned forud (3.000kr.). Ved afslutning af hvert togt opgøres kassen og overskydende beløb tilbagebetales. Regnskabet vil altid være tilgængeligt for alle.

Lommepenge

Det er meget individuelt hvor mange lommepenge du bruger på togtet. Reglen er at vi alle selv betaler for besøg på restaurant/ bar/resort samt udflugter på land. Generelt bruger man ikke mange lommepenge, da meget af tiden går med aktiviteter på båden. Visum er gratis i de fleste lande vi kommer til, der kan dog være et gebyr for stempel i passet.

Vi anbefaler at have luft i budgettet til at tage et par dage på hotel, hvis båden skulle blive forsinket. Det er også meget rart efter endt togt at tage en nat eller to på hotel, inden turen går hjemad mod Danmark.