Kontakt info:


Uddanelse og Sejlererfaring:


Ønsker om togter:


Om dig: